INTRODUCION

A pandemia do COVID-19 trastornou a maior parte das actividades, no entanto, realizáronse algunhas respectando as medidas sanitarias.

Destacar a subvención do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra no cambio do motor do pequeno galeón muradán.